Tarkoitus

Säätiö edistää korkeampaa opetusta, kansansivistystä, yleishyödyllisiä laitoksia sekä tutkimusta jakamalla apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille tai organisaatioille.


Apurahat jaetaan joka toinen vuosi kansansivistystä edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin (parittomina vuosina, esim. 2017, 2019, 2021 jne.), joka toinen vuosi tieteelliseen tutkimukseen (parillisina vuosina, esim. 2018, 2020, 2022 jne.)

Yleiset hakuohjeet vuodelle 2017

Vuoden 2017 apurahat jaetaan kansansivistystä edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yksittäiset apurahat ovat keskimäärin 3000 euron suuruisia. Hakuaika on 01.-30.04.2017.


Hakemukset laaditaan ja lähetetään sähköisessä muodossa tämän verkkopalvelun kautta (- Haku); myös kaikki liitteet lähetetään sähköisinä liitetiedostoina. Luettelo apurahan saajista ja tarkoituksista julkaistaan 3.7.2017 säätiön verkkosivulla ja samalla saajille lähetetään kirjallinen ilmoitus. Ennakkotietoja apurahapäätöksistä ei anneta.