Anna Rotkirch


Anna Rotkirch on sosiaalitieteilijä ja Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen johtaja. Hän tutkii tällä hetkellä parinmuodostusta ja lastenhankintaa, sukupolvien yhteystoimintaa sekä ystävyyttä, ja johtaa kansainvälistä, perheenmuodostusta koskevaa tutkimushanketta. Hän on yhteiskuntapolitiikan ja naistutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa ja on toiminut myös toimittajana ja teatteritulkkina.