Mirjam Kalland


Mirjam Kalland on Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtori ja johtaa varhaista vanhempaintukea koskevaa tutkimushanketta. Hän on kasvatustieteen tohtori, sosiaalisen työn ja perhetutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa sekä musiikkipedagogiikan dosentti Sibelius-Akatemiassa. Hänellä on myös lastenpsykoterapeutin koulutus ja toimii aktiivisesti kirjoittajana ja luennoitsijana. Vuoteen 2015 saakka hän toimi Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteerinä.