Mirjam Kalland


Mirjam Kalland toimii pienten lasten kasvatustieteen professorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Ennen tätä hän toimi Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtorina ja johti varhaista vanhempaintukea koskevaa tutkimushanketta. Hän on kasvatustieteen tohtori, sosiaalisen työn ja perhetutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa sekä musiikkipedagogiikan dosentti Sibelius-Akatemiassa. Hänellä on myös lastenpsykoterapeutin koulutus ja toimii aktiivisesti kirjoittajana ja luennoitsijana. Vuoteen 2015 saakka hän toimi Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteerinä.