Thomas Wilhelmsson


Thomas Wilhelmsson on Helsingin yliopiston kansleri ja entinen rehtori. Hän on siviili- ja kauppaoikeuden professori, joka on viime vuosina lähinnä käsitellyt oikeusteoreettisia, eurooppaoikeudellisia sekä kuluttajaoikeudellisia kysymyksiä. Hän on Helsingin yliopiston oikeustieteen tohtori sekä Upsalan, Oslon ja Tarton yliopistojen kunniatohtori.